December 21, 2015

“Les obres de Galí del 1968, als vint-i-quatre anys, treien el seu màxim interès pel fet d’ésser metallenguatges.

Després de la incorporació de temes i llenguatges prefabricats, cercava el joc de relacions entre els diferents sistemes de comunicació, de manera que una obra seva del 1968 ja no relaciona formes entre si, sinó maneres de dir entre si.”

Alexandre Cirici: “Jordi Galí, entre Burroughs i e...

Please reload

© 2023 by Mission Gallery. Proudly created with Wix.com 

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean