9

Al 2010, el meu interès per la música, la pintura i la poesia no s’havia desvirtuat, sinó que s’havia regenerat. Segueixo pensant que, per tal de mantenir una agudesa intel·lectual i una renovada sensibilitat, gairebé tot s’ha de fer fora del temps.

In 2010, my interest in music, painting and poetry it wasn’t distorted, it was regenerated. I still believe that we have to do almost everything out o...

December 21, 2015

“Les obres de Galí del 1968, als vint-i-quatre anys, treien el seu màxim interès pel fet d’ésser metallenguatges.

Després de la incorporació de temes i llenguatges prefabricats, cercava el joc de relacions entre els diferents sistemes de comunicació, de manera que una obra seva del 1968 ja no relaciona formes entre si, sinó maneres de dir entre si.”

Alexandre Cirici: “Jordi Galí, entre Burroughs i e...

Please reload

© 2023 by Mission Gallery. Proudly created with Wix.com 

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean