top of page

Drawing with Ipad 2011-2013

Click me and tell your visitors what's in your gallery.
Ipad 2014-02-02 17_15_11.png
IPAD 2014-01-31 21_41_36.png
IPAD 2014-01-31 12_13_06.png
IPAD 2014-01-27.png
IPAD 2014-01-19 20_52_40.png
IPAD 2014-01-08 19_18_38.png
IPAD 2013-12-21 20_01_48.png
IPAD 2014-01-05 18_48_28.png
IPAD 2013-12-21 19_21_14.png
IPAD 2013-12-24 19_24_48.png
IPAD 2014-01-02 22_17_43.png
IPAD 2014-01-04 09_26_31.png
Drawing by Ipad
Dibuixat amb Ipad
Dibujado con Ipad

I am not passionate about technique, but between 2011 and 2014, I drew a set of 50 drawings with Ipad, a new and stimulating tool. I do like to incorporate in my creation of images any technology that can help me to express myself.

 

 

Sense ser un apassionat de la tècnica, entre els anys 2011 i 2014, vaig fer un conjunt de 50 dibuixos amb Ipad, una nova eina estimulant. M’agrada incorporar en la meva creació d’imatges qualsevol tecnologia que em serveixi per expressar.

 

 

Sin ser ningún apasionado de la técnica, entre los años 2011 y 2014, hice un conjunto de 50 dibujos con Ipad, una nueva herramienta estimulante. Me gusta incorporar en mi creación de imágenes cualquier tecnología que me sirva para expresar.

bottom of page