top of page

 exhibitions-2014 

Performance in garden university-Eina

01/12/2013

CATALÀ:

 

L’ús de l’inútil: Jordi Galí

“Les obres de Galí del 1968, als vint-i-quatre anys, treien el seu màxim interès pel fet d’ésser metallenguatges.

Després de la incorporació de temes i llenguatges prefabricats, cercava el joc de relacions entre els diferents sistemes de comunicació, de manera que una obra seva del 1968 ja no relaciona formes entre si, sinó maneres de dir entre si.”

 

Alexandre Cirici: “Jordi Galí, entre Burroughs i el Duo Dinámico”, Serra d’or, novembre 1968.

 

 

ESPAÑOL:

 

El uso de lo inútil: Jordi Galí

“Las obras de Galí de 1968, a los veinticuatro años, sacaban su máximo interés por el hecho de ser metalenguajes.

Después de la incorporación de temas y lenguajes prefabricados, buscaba el juego de relaciones entre los diferentes sistemas de comunicación, de manera que una obra suya de 1968 ya no relacionaba formas entre si, sino maneras de decir entre si.”

 

Alexandre Cirici: “Jordi Galí, entre Burroughs y el Duo Dinámico”, Serra d’or, noviembre 1968.

 

 

ENGLISH:

 

The use of the useless: Jordi Galí

“The works of Galí in 1968, at the age of twenty-four, were very interesting by the fact that were metalanguages.

After the incorporation of prefabricated topics and languages, he was looking for a game of relations between the different communication systems, so that his works in 1968 were not relating shapes between them, but ways to say between them.”

 

Alexandre Cirici: “Jordi Galí, between Burroughs and the Duo Dinámico”, Serra d’or, November 1968.

 exhibitions-2019 

Exhibition in Rihard Vanderaa Gallery

01/01/2019 

CATALÀ:

Exposició :"Angles de reflexió" - Interpretacions visuals del Mirall de Yi Sang

Galeria Richard Vanderaa (Girona)

 

ESPAÑOL:

Exposición : "Angles de reflexió" - Interpretaciones visuales del Espejo de Yi Sang

Galeria Richard Vanderaa (Girona)

 

ENGLISH:

 

Exhibition : Angles of reflection - visual interpretations of the mirror of Yi Sang

Gallery Richard Vanderaa (Girona)

 exhibitions-2019 

Liberxina  jpg.jpeg
Exhibition in MNAC-Barcelona

01/01/2019 

CATALÀ:

Exposició :LIBERXINA - Pop i nous comportaments artistics-1966/1971

MNAC - Barcelona

 

ESPAÑOL:

Exposición : LIBERXINA - Pop y nuevos comportamientos artisticos-1966/1971

MNAC - Barcelona

ENGLISH:

 

Exhibition : LIBERXINA - Pop and new artistic behaviors - 1966/1971

MANAC - Barcelona

Exhibition in Centre d'Etudes Catalanes-Paris

01/01/2019 

jpg-Aimez-vous Brahms per INSTA.jpg

CATALÀ:

Exposició individual: Aimez vous Brahms? al "Centre d'Etudes Catalanes" - Sorbone Université - Paris

 

ESPAÑOL:

Exposición individual:Aimez vous Brahms? en el "Centre d'Etudes Catalanes" Sorbone Université - Paris

ENGLISH:

 

Individual exhibition : Aimez vous Brahms? at "Centre d'Etudes Catalanes" Sorbone Université - Paris

bottom of page